Avelspolicy

Vårt avelsmål är att få fram en funktionsduglig jakthund som tillika är en stabil och trevlig familjemedlem. Det kan låta som ett självklart mål men det kräver:

1. Friska hundar
2. mentalt stabila hundar
3. goda jaktliga anlag 
4. samt en funktionsduglig exteriör.

Friska hundar med friska släktingar ger huvudsakligen friska avkommor, förutsatt att man undviker inavel. Eftersom inavel i alla vetenskapliga studier har visat sig orsaka inavelsdepression med en rad olika problem och defekter, använder vi oss enbart av utavel med noga kontrollerade avelsdjur. Men ingen hund är perfekt hur bra den än är. Metoden är att försöka komplettera egenskaper. Den bästa avelshunden är den som på bästa sätt kompletterar den egna hundens fel och brister.
För att uppfylla våra krav och nå våra avelsmål har det kommit sig naturligt att vårt avelsmaterial till stor del hämtas utomlands, framför allt från Tyskland där avelsbasen är mångfalt större, jaktmeriteringen är betydligt mer gedigen och framför allt mentaliten ofta är betydligt bättre, stabila, godmodiga hundar med en otrolig lust att arbeta med alla former av vilt och jakt.
Våra valpar växer upp i vanlig hemmiljö bland vuxna hundar, barn, hushållsprylar och allt annat som ingår i vardagslivet. Socialisering, miljöträning och goda toalettvanor är självklarheter liksom valp- och senare träningsträffar samt uppföljning av kullarna i ett-årsåldern.
Jag får ibland frågan om münster som ren sällskapshund men säger kategoriskt nej. Alla som har sett rasen i dess naturliga element vet vad den går miste om om den inte tillåts få utveckla sina jaktanlag och få JAGA.
För den som tvivlar, studera Fidelis blick här bredvid med fasan i munnen efter väl utfört arbete...