Cirrus o Donna

e J Gråsidingens Cirrus
u
HZP Donna von Ibbenbüren

Vår tyskimporterade Donna och egenuppfödda Cirrus är båda utpräglade allroundjakthundar som används till fågel, klövvilt och alla former av eftersök, Cirrus med schweissarbete och Donna med vattenarbete som respektive specialitet. Dessutom är de godmodiga och högt uppskattade familjemedlemmar:-) Båda uppfyller SVKs kriterier för avelsgodkännande, Donna är avelsgodkänd även i Tyskland. Utmärkt HD-statistik.

Cirrus har jaktprov 2:a pris ÖKL, utställning CK/BIM, viltspår 1:a pris ÖKL, Kretsmästare o efter två ytterligare deltävlingar: 2:a bästa Uppländska spår- hund 2006. HD UA. Cirrus har fyra jaktprovsmeriterade avkommor som alla visat utmärkta jaktegenskaper, och är själv ett av sju jaktprovsmeriterade helsyskon.

Donna har mycket höga 193 p på HZP-jaktprov i Tyskland, Sichtlaut, VJP 70, Zuchtschau SG/V, är HD A/Frei med höga HQ 1.00 och HQ-Index 134. Donna har betyget 11 på samtliga anlagsmoment på det tyska HZP-provet, flera jaktmeriterade syskon i Ty samt en stamtavla med idel I-pristagare på det tyska fullbruksprovet - VGP.