Gråsidingars indexvärden i Dogbase

VJP HZP Sil
Gråsidingens Molke

Molkes HQ-index 145 ligger bland de 10 högsta i hela KlM-Verband och hans sök-index på 112 går inte av för hackor. Bra hundar bakom och hans egna 11 och 10 på söket avgör det.

VJP Spl Sil LN
Gråsidingens Natt och Dag

Daggi och Måra nedan har verkligen utmärkt Laut-värde och båda ligger över index 100 på ALLA värden tack vare både egna provmeriter och anfäders.

VJP Spl Sil LN
Gråsidingens Måra