MH

J Gråsidingens Glim
e J Gråsidingens Cirrus  u HZP Finja vom Neffelbach

Gråsidingens Helotium
e VGP Astor vom Kiefernwalde u J Gråsidingens Cinna

Gråsidingens Dulcamara
e HZP Aron vom Rugen End u Gråsidingens Aqvilegia

Tre gråsidingar är mentalbeskrivna i SBKs regi. Dessa individer är ur tre helt olika kullar och beskrivna vid olika tidpunkter men uppvisar så överraskande många likheter på ett mycket positivt sätt gentemot rasens medelvärde (den gröna cirkeln) att jag ville presentera dem här.

Dessa tre är Glim, Helotium och Dulcamara.

Alla tre är som förväntat kontaktglada och öppna individer med över lag en god portion leklust.

Vad som emellertid är mest iögonfallande är att värdena för “rädsla” ligger väsentligt mycket lägre (alltså bättre) än rasens medelvärde, alltså dessa tre individer uppvisar mycket orädda reaktioner över lag.

Som kan förväntas av låga rädslereaktioner ligger “Nyfikenhet” över lag på absoluta toppvärden, merparten ligger på 5.

Det här är intressant eftersom jag “mentaltestar” alla mina valpkullar för att utvärdera framför allt valparnas mod och nyfikenhet och faktiskt också väljer avelsdjur baserat på framför allt just dessa två egenskaper. Bägge extremt viktiga egenskaper för alla funktioner, både som jakthund och familjehund.

Sen visar det sig att ingen av dem bangade för hotsituationer utan stod pall för trycket. Men kunde sedan snabbt koppla av när det skrämmande avslöjade sig.

Kort sagt, tre sunda och stabila individer, och framför allt lika individer, trots olika kullar.

Glim är antagen till räddningshundsutbildning vilket även det säger en del om hans mentala kapacitet, dessutom är han jaktprovsmeriterad.

:-)