Sippan

Sippan är vår stamtik och mor till tre valpkullar - samtliga avelsgodkända - med avkommor som visat mycket goda jaktliga egenskaper men också inom bruks, livräddning, lydnad med mera. Kort sagt en god nedärvare av bruksbara egenskaper.

Sippan har sju jaktprovsmeriterade avkommor, vilket hon som KlM-tik varit ensam om i Sverige under
90-talet och en bit in på 2000-talet!

Av 24 valpar är 20 HD-röntgade och samtliga är UA.

Själv var hon i sin krafts dagar hon en utomordentlig jakthund, uthållig med mycket god näsa och tidiga ståndanlag som hon visat sig nedärva till sina valpar. Skall och viltskärpa hade hon också, Sippan representerade redan då den “tyska münstertypen” vad gäller de jaktliga egenskaperna.

LP Orresta’s Anemone, "Sippan" (f -92)

HD UA liksom alla hennes 20 HD-rtg barn
(av totalt 24)

Spår och Vatten (3 starter):
Ukl 9-10 Bästa hund
ÖKL 10-10
ÖKL 10-9

Fältprov (2 starter):
Fart Vi  Re   Följs Stånd Avance
3.5  3    3   3.5    4     4

Lydnad:
3x1:a pris lkl I LP
1:a pris lkl II
1:a pris lkl III
1:a pris lkl Elit

Utst: HP+BIR-valp, 2 ÖKL


Sippan med en av sina sin förstfödda valpar, Fideli, som kom att stanna hos oss
och fick två fina valpkullar. Fideli gick bort hösten 2006, 12 år gammal,
medan morsan hennes alltså blev hela 15 år och 8 månader gammal och
fick gå vidare till de sälla jaktmarkerna hösten 2007.

Sippan 10 år gammal...

...och 13 år...

...och 15 år gammal!

Sippans jaktprovsmeriterade avkommor:
Barbarus, Cirrus, Bellis, Cattleya, Cinna, Briza & Balsamita
- Bellis, Balsamita och Cattleya är också fullcertade,
Cirrus har CK och resten har 1:a pris på utställning.
- Alla utom Barbarus är också meriterade på viltspår.
- Samtliga har också gått i avel och i sin tur lämnat 12 jaktprovsmeriterade
och även i övrigt framgångsrika barnbarn:-)
- Samtliga är HD UA.

Barbarus Cirrus

Bellis Cattleya

Cinna Briza Balsamita