Tyska meriter

VJP

På två år har 7 Gråsidingar från 4 olika avelskombinationer meriterats och beskrivit på VJP med 70 poäng och uppåt, samtliga har klarat skallproven varav merparten med Spurlaut och alla har även klarat samtliga övriga granskningar. Den höga genomsnittliga poängnivån har också lett till att 2007 återfanns de 3 Gråsidingarna inom de 5 bästa och 2008 var 4 Gråsidingar inom de 6 bästa i rankinglistorna från provet i munningen som brukar locka 20-talet startande. Otroligt!
På HZP har 3 Gråsidingar deltagit: Gråsidingens Pinus 181 Pkt, Gråsidingens Molke 180 Pkt respektive Gråsidingens Qvanne 177 Pkt, även det ett mycket högt genomsnitt då 10:or i alla moment ger en totalsumma på 180 Pkt. Även J Gråsidingens Icterinas dotter Faglianos Bianca har HZP bestanden med 160 Pkt.
Roligt är också att detta leder till att förutom de jaktprövade individerna hamnar avelshanarna J Gråsidingens Ilex och J Gråsidingens Cirrus och även tikarna Gråsidingens Iris, J Gråsidingens Gaudinia samt J Gråsidingens Icterina i den tyska databasen Dogbase (importerna Finja o Donna ligger ju redan där).
Extra kul är det förstås med vår gammelgubbe Cirrus, nu har han 7 jaktmeriterade avkommor varav 3 i Tyskland!!! Han är dessutom morfar till Qvanne!
Gråsidingens Molke har erhålllit HN!!

7 Gråsidingar är jaktmeriterade på VJP med följande utmärkta resultat:
2008:

NORDJV 2007 Gråsidingens Pinus     73 pkt Sil, 2:e plac av 22 delt

11 10 11 10 10

NORDJV Gråsidingens Poa                72 pkt Spl, 4:e plac

11 10 10 10 10

Gråsidingens Qvanne                     71 pkt Sil, 5:e plac

10 10 10 11 10

Gråsidingens Primula                            71 pkt Spl, 6:e plac

10 10 10 11 10


2007:

Gråsidingens Måra                         72 pkt Spl Sil, 3:e plac av 18 delt

11 10 10 10 10

Gråsidingens Molke                       71 pkt Sil, 4:e plac

10 10 11 10 10

Gråsidingens Natt och Dag             70 pkt Spl Sil, 5:e plac

10 10 10 10 10

HZP

Sil VJP HZP HN Gråsidingens Molke har bestått HZP med 180 Pkt varav 11 Pkt på “stöt av änder i vass”.
Sil VJP HZP NORDJV 07 Gråsidingens Pinus - HZP bestanden 181 Pkt varav 11 på sök.
Sil VJP HZP Gråsidingens Qvanne - HZP bestanden 177 Pkt varav 11 på sök och 11 på stånd.

Zuchtschau

SV-02 Gråsidingens Elodea är exteriörbeskriven i Tysk KlM-Verbands regi med fina resultatet SG/SG 52 cm.

Spl VJP NORDJV-07 Gråsidingens Poa       SG/SG 52 cm

LN VJP Spl Sil Gråsidingens Natt och Dag   SG/SG 50 cm

Sil VJP HZP HN Gråsidingens Molke            SG/V 55 cm

HQ-Wert

Sil VJP HZP HN Gråsidingens Molke            HD Frei    HQ 1.04     HQ-index 149

LN Spl Sil VJP Gråsidingens Natt och Dag   HD Frei    HQ 0.99     HQ-index 127

Våra tyskimporter

Finja vom Neffelbach   VJP 70 Pkt Sil    HZP 178 Pkt   SG/SG 54 cm    HD Frei HQ 0.98

Donna von Ibbenbüren   VJP 70 Pkt Sil    HZP 193 Pkt     SG/V 51 cm    HD Frei HQ 1.00

Och viktigast av allt - båda två är avelsgodkända enligt tyska KlM-Verband.

Mer att läsa

Här läser du MER om 2008 års VJP-deltagare: Pinus, Poa, Primula o Qvanne >>>

Här läser du om Molkes, Måras o Daggis VJP-äventyr året före >>>

Här är den tyska beskrivningen av VJP Verbandsjugendprüfung >>>

Här läser du om Molkes HZP >>>

Tysk artikel om Gråsidingar på VJP >>>

Gråsidingars Indexvärden i tyska databasen Dogbase >>>

Utlandsregade KlM på VJP 2007 >>>